Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Thema 2: Openbaar vervoer/Deelmobiliteit/Hoppinpunten

Hoe maken we het openbaar vervoer toegangelijker, aantrekkelijker? 
Deelmobiliteit is een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer en/of als een eigen wagen niet gewenst of haalbaar is. We willen vervoersarmoede tegenaan, ook voor minder mobiele mensen.  
Hoppinpunten zijn de multi-modale knooppunten om te hoppen van het ene vervoersmiddel naar het andere.  

Toegankelijkheid met verhoogde ambitie

  • Check Gemeentelijke infrastructuur.
  • Check en haalbaarheid toegankelijke Halten (50% haltes toegankelijk tegen 2027), check behoefte fietsenstallingen aan OV-halten.
  • Programma voor opvangen knelpunten voor toegankelijkheid publiek domein voor ouderen en ‘kleine wieltjes (kinderwagens, rolstoelen, rollators,…) en voldoende rustpunten.

◦ Openbaarvervoer

  • Update naar basisbereikbaarheid: het basisaanbod van buslijnen en diensten uit te bouwen op termijn met aanvullende lijnen. 
  • Hoppinpunten: locatie en inrichting met laadinfrastructuur en deelmobiliteit.
  • Visie op deelmobiliteit
  • Vervoer Op Maat (VOM): Vervoersarmoede tegengaan door deelmobiliteit, minder mobiele netwerken, …

De 1e werkgroep vond plaats op 10 oktober 2023. Zie hier het verslag