Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Thema 1: Fietscultuur

De inrichting van wegen afstemmen op toenemend (elektrisch) fietsgebruik en de beleving versterken om meer mensen aan het fietsen te krijgen. Dit betekent drempels wegnemen en het fietsen aantrekkelijk maken. 

  • Visie op het verhogen van de veiligheid voor fietsers en voetgangers.
  • Visie ontwikkelen over plaats van speed pedelec (fietspad, fietsvoetpad, rijweg,..).
  • Visie ontwikkelen over fietsstraten/fietszones en fietssuggestiestroken.
  • Lokaal fietsnetwerk versterken met alternatieve functionele fietsroutes en verhogen beleefbaarheid van doorfietsroutes, aansluitend op fietsroutes van buurgemeenten.

28/09/23 vond de 1e werkgroep plaats in het gemeentehuis. Het verslag vind je hier